779/UBND-KTHT

Cập nhật lúc: 15:57 31/10/2018

Số hiệu 779/UBND-KTHT
Trích yếu Cv v/v thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật cạnh tranh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm