736/PA-UBND

Cập nhật lúc: 16:07 29/10/2018

Số hiệu 736/PA-UBND
Trích yếu Phương án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018
Loại văn bản Đề án
Ngày ban hành: 29/10/2018
Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm