714/UBND-GDĐT

Cập nhật lúc: 09:36 16/10/2018

Số hiệu 714/UBND-GDĐT
Trích yếu Cv v/v triển khai thực hiện thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của bộ giáo dục và đào tạo
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm