710/UBND-LĐTBXH

Cập nhật lúc: 09:43 15/10/2018

Số hiệu 710/UBND-LĐTBXH
Trích yếu CV v/v triển khai kết luận của thủ tướng chính phủ Ngiuyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm