707/UBND-TCKH

Cập nhật lúc: 09:50 12/10/2018

Số hiệu 707/UBND-TCKH
Trích yếu Cv v/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm