63/UBND-VP

Cập nhật lúc: 08:41 28/01/2019

Số hiệu 63/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai các văn bản của Trung ương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 24/01/2019
Ngày có hiệu lực 24/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm