372/BC-UBND

Cập nhật lúc: 16:16 31/10/2018

Số hiệu 372/BC-UBND
Trích yếu BC kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Krông Ana
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm