370/UBND-TNMT

Cập nhật lúc: 00:34 07/06/2018

Số hiệu 370/UBND-TNMT
Trích yếu CV vv kiểm điểm trách nhiệm giải quyết hồ sơ chậm trễ trong việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực 07/06/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm