366/BC-UBND

Cập nhật lúc: 16:20 30/10/2018

Số hiệu 366/BC-UBND
Trích yếu BC tình hình thực hiện Luật tín ngưỡng,tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày có hiệu lực 30/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm