35/UBND-VP

Cập nhật lúc: 14:10 15/01/2019

Số hiệu 35/UBND-VP
Trích yếu Cv v/v triển khai các văn bản của trung ương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 14/01/2019
Ngày có hiệu lực 14/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm