34/BC-UBND

Cập nhật lúc: 21:45 26/02/2018

Số hiệu 34/BC-UBND
Trích yếu BC giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 26/02/2018
Ngày có hiệu lực 26/02/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm