343/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:08 15/10/2018

Số hiệu 343/BC-UBND
Trích yếu BC tình hình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Krông Ana gđ 2016-2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm