337/BC-UBND

Cập nhật lúc: 10:10 11/10/2018

Số hiệu 337/BC-UBND
Trích yếu BC kết quả xây dựng áp dụng,duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 tại UBND huyện Krông Ana
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm