330/BC-UBND

Cập nhật lúc: 00:37 09/10/2018

Số hiệu 330/BC-UBND
Trích yếu BC v/v giao đất cho thuê đất chuyển mục đích SDĐ đối với các dự án SDĐ từ 10.000m2 trở lên từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2018
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm