2555/UBND-KGVX (V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử)

Cập nhật lúc: 16:14 26/03/2020

Số hiệu 2555/UBND-KGVX (V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử)
Trích yếu V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 26/03/2020
Ngày có hiệu lực 26/03/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
File đính kèm
  • UB_phong%20chong%20covid%2019%20doi%20voi%20nguoi%20cao%20tuoi.pdf Tải về
  • 1386_BCDQG_tang%20cuong%20phong%20chong%20dich%20covid-19%20doi%20voi%20nguoi%20benh%2C%20nguoi%20cao%20tuoi.pdf Tải về