2530/UBND-KGVX (V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI)

Cập nhật lúc: 16:08 26/03/2020

Số hiệu 2530/UBND-KGVX (V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI)
Trích yếu V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (ks)
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 25/03/2020
Ngày có hiệu lực 25/03/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Sở Y tế
File đính kèm
  • Copy%20of%20(3)%20UB_trien%20khai%20ung%20dung%20NCOVI.pdf Tải về
  • Copy%20of%20(3)%201436_CV-BCD_trien%20khai%20ung%20dung%20NCOVI%20(1).pdf Tải về