200/BCGSĐT-UBND

Cập nhật lúc: 21:38 19/07/2018

Số hiệu 200/BCGSĐT-UBND
Trích yếu BC giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 dự án:
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 19/07/2018
Ngày có hiệu lực 19/07/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm