1942/QĐ-UBND

Cập nhật lúc: 09:20 04/10/2018

Số hiệu 1942/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Mua sắm phần mềm quản lý điều hành-quyết toán ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm