106/UBND-NV

Cập nhật lúc: 08:44 14/02/2019

Số hiệu 106/UBND-NV
Trích yếu Vv triển khai phần mềm Quản lý CBCCVC
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 14/02/2019
Ngày có hiệu lực 14/02/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm