105/KH-UBND

Cập nhật lúc: 16:41 31/10/2018

Số hiệu 105/KH-UBND
Trích yếu KH hành động về dinh dưỡng đến năm 2020 trên địa bàn huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm