104/UBND-VP

Cập nhật lúc: 14:02 13/02/2019

Số hiệu 104/UBND-VP
Trích yếu Cv v/v triển khai các văn bản của Trung ương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 13/02/2019
Ngày có hiệu lực 13/02/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm