THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 88

Hôm nay: 4,847

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 15,056

Tất cả: 3,067,001

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
141 714/UBND-GDĐT UBND huyện

Cv v/v triển khai thực hiện thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của bộ giáo dục và đào tạo

16/10/2018
142 343/BC-UBND UBND huyện

BC tình hình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Krông Ana gđ 2016-2020

15/10/2018
143 708/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT năm 2019

15/10/2018
144 709/UBND-KTHT UBND huyện

Cv v/v đề nghị tiếp tục cung cấp điện đối với các hộ đang sản xuất tại diện tích đất thu hồi của công ty TNHH MTV cà phê- Ca cao Krông Ana

15/10/2018
145 710/UBND-LĐTBXH UBND huyện

CV v/v triển khai kết luận của thủ tướng chính phủ Ngiuyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

15/10/2018
146 711/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

15/10/2018
147 705/UBND-VP UBND huyện

Cv v/v thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2018

12/10/2018
148 707/UBND-TCKH UBND huyện

Cv v/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

12/10/2018
149 337/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả xây dựng áp dụng,duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 tại UBND huyện Krông Ana

11/10/2018
150 702/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo QĐ số 24/2016/QĐ-UBND năm 2019

10/10/2018
151 99/KH-UBND UBND huyện

KH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019

09/10/2018
152 96/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

08/10/2018
153 97/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức hội nghị phổ biến một số luật mới ban hành

08/10/2018
154 98/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2018 trong địa bàn huyện

08/10/2018
155 688/PA-UBND UBND huyện

Phương án sáp nhập xã Quảng Điền vào xã Bình Hòa huyện Krông

05/10/2018
156 79/TB-UBND UBND huyện

TB KL của đồng chí Y Hương Niê-PCT UBND huyện tại cuộc họp để xem xét đề xuất việc sửa chữa nhà chợ lồng chợ Buôn Trấp

05/10/2018
157 95/KH-UBND UBND huyện

KH sắp xếp tổ chức lại quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2030

04/10/2018
158 687/QC-UBND-HLHPN UBND huyện - HLHPN

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Hội liên hiệp phụ nứ Việt Nam huyện Krông Ana

04/10/2018
159 1942/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Mua sắm phần mềm quản lý điều hành-quyết toán ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn huyện

04/10/2018
160 680/UBND-BHXH UBND huyện

Cv v/v đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế toàn dân

03/10/2018