THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 75

Hôm nay: 5,300

Hôm qua: 5,563

Trong tuần: 43,286

Tất cả: 2,315,094

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
141 708/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT năm 2019

15/10/2018
142 709/UBND-KTHT UBND huyện

Cv v/v đề nghị tiếp tục cung cấp điện đối với các hộ đang sản xuất tại diện tích đất thu hồi của công ty TNHH MTV cà phê- Ca cao Krông Ana

15/10/2018
143 710/UBND-LĐTBXH UBND huyện

CV v/v triển khai kết luận của thủ tướng chính phủ Ngiuyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

15/10/2018
144 711/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

15/10/2018
145 705/UBND-VP UBND huyện

Cv v/v thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2018

12/10/2018
146 707/UBND-TCKH UBND huyện

Cv v/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

12/10/2018
147 337/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả xây dựng áp dụng,duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 tại UBND huyện Krông Ana

11/10/2018
148 702/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo QĐ số 24/2016/QĐ-UBND năm 2019

10/10/2018
149 99/KH-UBND UBND huyện

KH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019

09/10/2018
150 96/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

08/10/2018
151 97/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức hội nghị phổ biến một số luật mới ban hành

08/10/2018
152 98/KH-UBND UBND huyện

KH tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2018 trong địa bàn huyện

08/10/2018
153 688/PA-UBND UBND huyện

Phương án sáp nhập xã Quảng Điền vào xã Bình Hòa huyện Krông

05/10/2018
154 79/TB-UBND UBND huyện

TB KL của đồng chí Y Hương Niê-PCT UBND huyện tại cuộc họp để xem xét đề xuất việc sửa chữa nhà chợ lồng chợ Buôn Trấp

05/10/2018
155 95/KH-UBND UBND huyện

KH sắp xếp tổ chức lại quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2030

04/10/2018
156 687/QC-UBND-HLHPN UBND huyện - HLHPN

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Hội liên hiệp phụ nứ Việt Nam huyện Krông Ana

04/10/2018
157 1942/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Mua sắm phần mềm quản lý điều hành-quyết toán ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn huyện

04/10/2018
158 680/UBND-BHXH UBND huyện

Cv v/v đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế toàn dân

03/10/2018
159 93/KH-UBND UBND huyện

KH thực hiện CT số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của ban bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

01/10/2018
160 94/KH-UBND UBND huyện

KH kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2018.

01/10/2018