THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 103

Hôm nay: 4,945

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 15,154

Tất cả: 3,067,099

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
121 362/BC-UBND UBND huyện

BC thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp (theo tinh thần NQ 49-NQ/TW)

25/10/2019
122 361/BC-UBND UBND huyện

BC tiến độ thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018

24/10/2018
123 361/BC-UBND UBND huyện

BC tiến độ thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018

24/10/2018
124 2033/QĐ-UBND

QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung XDNTM xã Ea Bông,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

23/10/2018
125 358/BC-UBND UBND huyện

BC tình hình thực hiện các kiến nghị tại BC số 45/BC-HĐND ngày 21/11/2016 của ban pháp chế HĐND tỉnh

22/10/2018
126 359/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật

22/10/2018
127 360/BC-UBND UBND huyện

BC tình hình thực hiện NQ số 33/2010/NQ-HĐND ngày 12/10/2010 và NQ số 146/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh

22/10/2018
128 356/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả sơ bộ thực hiện công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2018

19/10/2018
129 719/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2018

19/10/2018
130 722/UBND-BQLDA UBND huyện

Cv v/v cam kết danh mục đăng ký các dự án NTM đầu tư theo cơ chế thông thường là phù hợp với quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới của các xã,trên địa bàn huyện

19/10/2018
131 718/UBND-LĐTBXH UBND huyện

[ - 18/10/2018] Cv v/v chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn huyện

18/10/2018
132 353/BC-UBND Uỷ ban nhân dân huyện

BC sơ kết 05 năm triển khai thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/10/2018
133 354/BC-UBND UBND huyện

BC thực trạng năng lực chủ đầu tư thực hiện chương trình 135

17/10/2018
134 715/UBND-DT UBND huyện

Cv v/v đăng ký danh mục thực hiện đầu tư chương trình 135 năm 2019

17/10/2018
135 717/UBND-YT UBND huyện

Cv v/v tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng

17/10/2018
136 100/KH-UBND UBND huyện

KH triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/7/2018 của CT UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

16/10/2018
137 101/KH-UBND UBND huyện

KH sơ kết phong trào thi đua Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

16/10/2018
138 352/BC-UBND UBND huyện

BC công tác duy trì sĩ số,huy động học sinh bỏ học trở lại lớp và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng năm học 2018-2019

16/10/2018
139 712/UBND-CCTK UBND huyện

Cv v/v chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

16/10/2018
140 713/UBND-CCTK UBND huyện

Cv v/v triển khai thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện,cấp xã

16/10/2018