THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 86

Hôm nay: 5,399

Hôm qua: 5,563

Trong tuần: 43,385

Tất cả: 2,315,193

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
101 785/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện

31/10/2018
102 786/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v rà soát,bổ sung hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi

31/10/2018
103 788/UBND-VP UBND huyện

Cv v/v chủ động ngăn chặn hoạt động tán phát trái phép cuốn sách tuyển tập bài viết về Dự án đặc khu

31/10/2018
104 789/UBND-VP UBND huyện

Cv v/v phân công trả lời ý kiến của cấp ủy,ban tự quản thôn,buôn ,TDP trên địa bàn huyện

31/10/2018
105 2088/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt diện tích,biện pháp tưới để hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm,dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên địa bàn huyện

31/10/2018
106 366/BC-UBND UBND huyện

BC tình hình thực hiện Luật tín ngưỡng,tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018

30/10/2018
107 367/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả thực hành tiết kiệm,chống lãng phí năm 2018

30/10/2018
108 738/UBND-VP UBND huyện

Cv v/v trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu,HĐND huyện khóa IX

30/10/2018
109 2064/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt dự toán công trình:dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2018

30/10/2018
110 2072/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa ,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Ana

30/10/2018
111 365/BC-UBND UBND huyện

BC hội nghị sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

29/10/2018
112 736/PA-UBND UBND huyện

Phương án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018

29/10/2018
113 2061/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình:sửa chữa giao thông nội đồng,xã Bình Hòa

29/10/2018
114 2062/QĐ-UBND UBND huyện

QĐ v/v phê duyệt phương án thu gom,xử lý vỏ chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện

29/10/2018
115 363/BC-UBND UBND huyện

BC thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán và cây cảnh quan năm 2018

26/10/2018
116 364/BC-UBND UBND huyện

BC công tác quản lý Nhà nước các dự án nông,lâm nghiệp trên địa bàn huyện Krông Ana

26/10/2018
117 83/TB-UBND UBND huyện

TB KL của đồng chí Võ Đại Huế-Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công tác duy trì sĩ số,huy động học sinh bỏ học trở lại lớp và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng năm học...

25/10/2018
118 84/TB-UBND UBND huyện

TB kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Đông-PCT UBND huyện tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng...

25/10/2018
119 362/BC-UBND UBND huyện

BC thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp (theo tinh thần NQ 49-NQ/TW)

25/10/2019
120 361/BC-UBND UBND huyện

BC tiến độ thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018

24/10/2018