THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 90

Hôm nay: 5,451

Hôm qua: 5,563

Trong tuần: 43,437

Tất cả: 2,315,245

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
81 373/BC-UBND UBND huyện

BC v/v nộp trả kinh phí tồn tại ngân sách huyện năm 2016 hết nhiệm vụ chi tại huyện Krông Ana

05/11/2018
82 374/BC-UBND UBND huyện

BC diện tích bị thiệt hại do ngập úng gây ra trong tháng 9 năm 2018 trên địa bàn huyện

05/11/2018
83 376/BC-UBND UBND huyện

BC v/v kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện Krông Ana

05/11/2018
84 798/UBND-NV UBND huyện

Cv v/v khắc phục chấn chỉnh về tổ chức hoạt động qua công tác kiểm tra năm 2018

05/11/2018
85 799/UBND-NV UBND huyện

Cv v/v khắc phục chấn chỉnh tồn tại qua công tác kiểm tra CCHC năm 2018

05/11/2018
86 793/UBND-NNNT UBND huyện

Cv v/v chỉ đạo thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

02/11/2018
87 794/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo NĐ số 150/2006/NĐ-CP

02/11/2018
88 795/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg

02/11/2018
89 796/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v phê duyệt thẻ bảo hiểm y tế theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg

02/11/2018
90 792/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến được tặng huân,huy chương

01/11/2018
91 105/KH-UBND UBND huyện

KH hành động về dinh dưỡng đến năm 2020 trên địa bàn huyện

31/10/2018
92 106/KH-UBND UBND huyện

KH triển khai thực hiện chiến lược phòng, chống bệnh lao huyện Krông Ana đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

31/10/2018
93 369/BC-UBND UBND huyện

BC triển khai thực hiện thông báo số 201/TB-UBND ngày 28/8/2018 về kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác quản lý,bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ các...

31/10/2018
94 372/BC-UBND UBND huyện

BC kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Krông Ana

31/10/2018
95 737/UBND-NV UBND huyện

Cv v/v đánh giá và phân loại cán bộ,công chức,viên chức,người lao động hợp đồng năm 2018

31/10/2018
96 777/UBND-KTHT UBND huyện

Cv v/v tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường,chống buôn lậu hàng giả,hàng nhái trên địa bàn huyện

31/10/2018
97 779/UBND-KTHT UBND huyện

Cv v/v thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật cạnh tranh

31/10/2018
98 782/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Krông Ana 2018

31/10/2018
99 783/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v rà soát thống kê lao động đang làm việc trong các lò gạch để thực hiện tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp

31/10/2018
100 784/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Cv v/v khẩn trương báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2018

31/10/2018