THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 166

Hôm nay: 5,155

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 15,364

Tất cả: 3,067,309

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
341

Nghị quyết về ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

342

Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Dân tộc của HĐND uyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

343

Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

344

Nghị quyết các nhận kết quả bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

345

Nghị quyết vv thành lập tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

346

Nghị quyết vv điều chỉnh chỉ tiêu NQ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2016

347

Nghị quyết vv phân bổ dự toán NSNN và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 huyện Krông Ana

348

Nghị quyết về mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2016

349

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh hội thẩm nhân dân huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

350

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND uyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

351

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ PCT UBND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

352

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ CT UBND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

353

Nghị quyết xác định số lượng thành viên, cơ cấu thành phấn Ủy viên các Ban của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

354

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

355

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban KT-XH của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

356

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

357

Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

358

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ PCT HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

359

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ CT HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021