THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 130

Hôm nay: 4,754

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 14,963

Tất cả: 3,066,908

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
221 TB 79/TB-ĐKT UBND huyện

Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2018

05/07/2018
222 Kế hoạch 68/KH-UBND UBND huyện

Kê hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của KH lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ,...

05/07/2018
223 CV 445/UBND-VHTT UBND huyện

Công văn vv triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

05/07/2018
224 CV 444/UBND-VHTT UBND huyện

Công văn vv chuyển đổi mã mạng di động

05/07/2018
225 QĐ 168/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện KH phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gđ 2016-2020 trong 6 tháng đầu năm và phương hường, nhiệm vụ 6 tháng...

05/07/2018
226 BC 170/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

05/07/2018
227 KH 67/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch tổ chức gặp mặt các sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu huyện Krông Ana năm 2018

05/07/2018
228 CV 441/UBND-VP UBND huyện

Công văn vv xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

04/07/2018
229 BC số 164/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018

29/06/2018
230 CV 432/UBND-VP UBND huyện

Công văn vv triển khai Nghị Quyết số 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 của Chính phủ

29/06/2018
231 CV 430/UBND-KTHT UBND huyện

Công văn vv triển khai thực hiện Bộ TTHC lĩnh vực công thương

29/06/2018
232 TB 47/TB-UBND UBND huyện

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Đại Huế - CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

28/06/2018
233 TB 47/TB-UBND UBND huyện

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Đại Huế - CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

28/06/2018
234 BC số 158/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo vụ việc phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng đặc dụng Nam Ka

27/06/2018
235 KH số 63/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch Hỗ trợ trồng cây phân tán và cây cảnh quan năm 2018

27/06/2018
236 TB số 46/TB-UBND UBND huyện

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Đại Huế - CT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

26/06/2018
237 BC số 154/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đh Đảng bộ huyện lần thứ IX, NK 2015-2020

26/06/2018
238 BC số 153/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo vv phá rừng tại địa bàn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

25/06/2018
239 BC số 152/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

25/06/2018
240 BC số 80/BC-HĐND HĐND huyện

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

25/06/2018