THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 216

Hôm nay: 5,233

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 15,442

Tất cả: 3,067,387

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
181 1781/QĐ-UBND UBND huyện

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường từ ngã ba thôn An Na đi UBND xã đến chợ xã Dray Sáp

31/08/2018
182 1782/QĐ-UBND UBND huyện

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện năm 2018

31/08/2018
183 256/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

30/08/2018
184 1679/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân huyện

Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 của các xã: Dur Kmăl, Ea Na, Ea Bông, Băng ADrênh, Dray Sap và thị trấn Buôn Trấp

16/08/2018
185 75/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch đầu tư công năm 2019

25/07/2018
186 111/BC-HĐND HĐND huyện

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8, năm 2018.

13/08/2018
187 98/BC-PCTT&TKCN UBND huyện

Báo cáo tình hình về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07/08/2018
188 222/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

07/08/2018
189 100/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND huyện

07/08/2018
190 1539/QĐ-UBND UBND huyện

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk và Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 24/4/2018 của Huyện ủy Krông Ana về việc thực hiện Nghị quyết số...

31/07/2018
191 1539/QĐ_UBND UBND huyện

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk và Kế hoạch 47-KH/HU ngày 24/4/2018 của Huyện ủy Krông Ana về thực hiện Nghị quyết số...

31/07/2018
192 QĐ 1536/QĐ-UBND UBND huyện

Quyết định vv giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn huyện

31/07/2018
193 1539/QĐ-UBND UBND huyện

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk và Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương , Chương trình số 26-CTr/TU,...

31/07/2018
194 BC 216/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo đề xuất các dự án sử dụng vốn NTM theo cơ chế đầu tư thông thường

31/07/2018
195 KH 77/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá trong năm 2018 về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020

31/07/2018
196 CV 518/UBND-LĐTBXH UBND huyện

Công văn vv cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn

31/07/2018
197 Số 513/UBND-YT UBND huyện

Công văn vv tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện

31/07/2018
198 QĐ 1538/QĐ-UBND, ngày 31/07/2018 UBND huyện

Quyết định ban hành KH thực hiện QĐ số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk và KH số 46-KH/HU, ngày 23/4/2018 của Huyện ủy Krông Ana về thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của HN TƯ...

31/07/2018
199 BC 214/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167, giai đoạn 2) trên địa bàn...

30/07/2018
200 BC số 213/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp công tác thu thuế 6 tháng cuối năm 2018

27/07/2018