Thông báo bán đấu giá tài sản (các lô đất tại khu Đông Nam mở rộng, thị trấn Buôn Trấp)

Cập nhật lúc: 08:30 08/10/2020