THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 180

Hôm nay: 3,257

Hôm qua: 8,146

Tất cả: 6,642,903

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Thư về phòng chống, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thư về phòng chống, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tuyên truyền một số điểm mới tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Tuyên truyền một số điểm mới tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19

Triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19

Triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19