Hội Luật gia huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Cập nhật lúc: 15:34 23/08/2019

Chiều ngày 19/08/2019, Hội Luật gia huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Luật gia huyện, chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có thành viên Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện, các thành viên của Hội Luật gia huyện và đại biểu UBMTTQVN huyện, phòng Nội vụ.

6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát của Hội Luật gia tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể hội viên của Hội, Ban Chấp hành Hội tiếp tục đổi mới chỉ đạo điều hành theo phương châm thiết thực, hiệu quả; Từ đó, Hội Luật gia huyện đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu công tác luật gia, nổi bật là các lĩnh vực củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, công tác tham gia xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý…, đồng thời đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Huyện uỷ và UBND huyện chỉ đạo, góp phần cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh trên địa bàn huyện. 

Tại Hội nghị, các thành viên BCH Hội Luật gia thực còn hiện nội dung hoạt động phổ biến, giới thiệu một số văn bản Luật mới được ban hành như: Luật Cạnh tranh 2018, Luật Đặc xá 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Công an nhân dân 2018 và một số văn bản khác. Động viên tất cả các hội viên tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” do UBND huyện phát động, đồng thời trao đổi cũng như giải đáp một số vướng mắc của một số thành viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Luật gia nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2019 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục chỉ đạo củng cố hoạt động cấp hội; động viên hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn bản pháp quy do các cấp chính quyền soạn thảo, ban hành. Ban Thường vụ Hội chủ động phối hợp với phòng Tư pháp, UBMTTQVN huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện,… tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Hiến pháp; các văn bản pháp luật mới ban hành, đồng thời đa dạng hoá các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập trung một số địa bàn làm điểm, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhằm nâng cao dân trí về pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở các cộng đồng dân cư./.

T/h: Thu Hà (phòng Tư pháp)