UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 08:26 13/05/2019

Sáng ngày 09/5/2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai nội dung Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản cát trên địa bàn huyện, cuộc họp do ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì, tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Chi cục Thuế huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch và công chức địa chính phụ trách của UBND các xã, thị trấn cùng với các đơn vị khai thác cát trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong những năm qua, hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện Krông Ana đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, cung cấp một phần nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông, góp phần vào nguồn thu ngân sách nhà nước; Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển cát ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp.

  Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa kiểm soát chặt chẽ lượng khoáng sản khai thác thực tế, dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách; tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép; một số tàu, thuyền hoạt động khai thác cát không có đăng ký, đăng kiểm...

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Sau khi lắng nghe báo cáo của UBND các xã, thị trấn, ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên địa bàn huyện trong thời gian tới, ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế các điểm sạt lở tại các xã Quảng Điền, Bình Hòa, Dur Kmăl, thị trấn Buôn Trấp để cắm mốc. UBND các xã, thị trấn công khai các hoạt động quản lý, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị khai thác cát nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời tuyên truyền cho doanh nghiệp, người dân, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của UBND huyện. Ngành thuế kiểm tra số lượng, khối lượng vận chuyển, xuất bán của các doanh nghiệp, đơn vị qua các trạm cân, camera giám sát. Đối với các đơn vị khai thác cát phải ký cam kết về hoạt động khai thác cát theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng cam kết.

thực hiện: Xuân huy - Văn phòng HĐND và UBND huyện