UBND huyện Krông Ana tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019

Cập nhật lúc: 16:42 04/05/2019

Sáng ngày 04/5/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự phiên họp có ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Y Dung Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;  lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, của huyện. Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành của xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 4//2019, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định như: sản xuất Vụ Đông - Xuân 2018-2019: toàn huyện đã gieo trồng 6.771 ha/6.732 ha, đạt 100,58% KH. Tính đến ngày 03/5/2019, toàn huyện đã thu hoạch được 2.330 ha lúa nước đạt 39,6%KH, sản lượng 17.555 tấn, năng suất bình quân đạt 7,53 tấn/ha; công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt với các dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng trên gia súc, cúm gia cầm được thường xuyên quan tâm; các cấp, các ngành đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán hiệu quả; quản lý chặt chẽ nguồn nước, vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, điều tiết đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế và phí đạt khá (đạt 35,95% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao); công tác kê khai cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân đạt 50,71% KH cả năm; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội được thực hiện khá tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Hình ảnh tại điểm cầu xã Dray Sáp

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận cuộc họp, bên cạnh các nhiệm vụ công tác tháng năm 2019 đã nêu trong Báo cáo, ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2018-2019; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2019; tăng cường công tác kiểm tra các công trình hồ, đập trên địa bàn đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2019; triển khai thực hiện Phương án sử dụng đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Krông Ana giao cho UBND huyện Krông Ana quản lý đã được UBND tỉnh phê duyêt theo Quyết định số 768/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và giải quyết kiến nghị, phản ánh lĩnh vực đất đai; Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu biện pháp tài chính trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chế độ, chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 cho xã Ea Bông và thị trấn Buôn Trấp; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Thực hiện: Lê Chinh VP HĐND và UBND huyện