UBND huyện Krông Ana tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019

Cập nhật lúc: 08:24 02/04/2019

Sáng ngày 01/4/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự phiên họp có ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy; bà Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Năng Lưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;  lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành của xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2019, với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả nhất định, trong đó: tăng trưởng giá trị sản xuất ở các lĩnh vực đạt khá; diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân 2018-2019 đạt 100,57% kế hoạch; thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế và phí đạt khá (đạt 33,47% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao); công tác kê khai cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân đạt 48,81% KH cả năm; hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, ... có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện khá tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động vui xuân, đón Tết và lễ hội của nhân dân diễn ra an toàn, lành mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, tồn tại đó là: tuy diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt kế hoạch nhưng một số diện tích cây trồng không đảm bảo theo kế hoạch (như: ngô, khoai, rau xanh); dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; thu biện pháp tài chính đạt thấp (chỉ đạt 8,22% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao); công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường còn nhiều bất cập; an ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quý I, đồng thời, chỉ đạo chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là trong những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển của địa phương; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch công tác quý II năm 2019 của UBND huyện để cụ thể hóa triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2019; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu biện pháp tài chính trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và giải quyết kiến nghị, phản ánh lĩnh vực đất đai; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chế độ, chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)