UBND huyện Krông Ana tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019

Cập nhật lúc: 17:03 01/03/2019

Sáng ngày 28/02/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự phiên họp có ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Năng Lưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;  lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các phòng, ban, ngành, của huyện. Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua Dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2019, về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn huyện, nhìn chung đã diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước tết diễn ra sôi nổi, nguồn cung cầu hàng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả như sau: Vụ Đông - Xuân 2018-2019, toàn huyện đã gieo trồng được 6.537 ha/6.732 ha, đạt 97,1% KH (trong đó: lúa nước 5.780 ha/5.670 ha, đạt 101,94% KH), các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; thực hiện thu cân đối ngân sách đạt 18,60% so với dự toán tỉnh giao và 17,50% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao (trong đó: thu thuế và phí đạt 24,28% so với dự toán tỉnh và đạt 23,96% so với Nghị quyết HĐND huyện giao; thu biện pháp tài chính đạt 7,42% so với dự toán tỉnh giao và 6,40% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao); công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 21,48% KH cả năm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi được thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và lãnh đạo, công chức, viên chức; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như:

1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Chú trọng công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi thú y và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, chú trọng công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, trong đó tập trung cho xã chuẩn bị về đích (xã Băng ADrênh năm 2019 và xã Dray Sáp năm 2020).

3. Tập trung giải quyết tích cực các vụ việc kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để thực hiện giải ngân đảm bảo kế hoạch.

5. Tiếp tục kiểm tra công tác duy trì sĩ số, công tác dạy và học sau Tết Nguyên đán; triển khai thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn trực tiếp cho các đối tượng về công tác dân số, KHHGĐ tại cơ sở. Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình 135, Chương trình 102.... Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019.

7. Duy trì công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện. Đôn đốc các đơn vị giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp.

8 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)