UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019.

Cập nhật lúc: 20:18 28/12/2018

Sáng ngày 28/12/2018, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hội nghị do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện - đồng Chủ trì; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng và kế toán các phòng, ban, ngành, các Hội, đoàn thể thuộc huyện; Chủ tịch UBND, kế toán và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và giao dự toán NSNN năm 2019; Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2018. Cũng tại Hội nghị, UBND huyện đã triển khai các Quyết định: về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019; giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019; giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019; Chỉ thị phát động thi đua năm 2019 và Công văn tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019.

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy và giám sát của HĐND huyện; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND huyện cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Trong 20 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 04 chỉ tiêu cơ bản đạt nhưng có một phần không đạt kế hoạch. Nổi bật là: tăng trưởng giá trị sản xuất giữ vững ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực Nông - lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng khu vưc Công nghiệp - xây dựng và Thương mại - dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. Công tác giảm nghèo đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ; đạo tào nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, tại Hội nghị UBND huyện phát động thi đua với chủ đề “phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019”. Theo đó tập trung vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018. Đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng ngay kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị mình với quyết tâm chính trị cao và tinh thần kỷ luật, khắc phục những khó khăn, tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019; các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước xây dựng huyện Krông Ana văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận Hội nghị

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN năm 2019 đến nhân dân. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm mới quyết tâm hoàn thành vượt mực các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường; nâng cao hiệu quả các nguồn vốn trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2019 có thêm 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì duy trì 02 xã. Chỉ đạo các doanh nghiệp, các hộ sản xuất gạch từng bước chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch lò đứng sang công nghệ sản xuất gạch không nung theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định. Các phòng, ban, ngành, địa phương rà soát quan tâm, chăm lo đời sống cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2019, không để người dân nào bị thiếu đói đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân. Tập trung nâng cao thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống cháy, nổ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỳ Hợi, Lễ hội xuân 2019./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)