Tổng kết hoạt động của BCĐ đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước 2019; tổng kết công tác Ủy nhiệm thu thuế năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 08:45 08/02/2020

Ngày 07/02/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019 (BCĐ); tổng kết công tác Ủy nhiệm thu thuế (UNTT) năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cùng các đội trưởng đội nghiệp vụ của Chi cục Thuế, đại diện lãnh đạo và cán bộ UNTT của Bưu Điện huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo: Thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 67.803 triệu đồng, đạt 121,51% so với dự toán tỉnh và đạt 114,34% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 14,22% so với năm 2018. Trong đó: thu thuế và phí đạt 47.993 triệu đồng, đạt 128% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 25% so với năm 2018; thu biện pháp tài chính 22.803 triệu đồng, đạt 121,29% so với dự toán tỉnh và đạt 104,6% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 9,02% so với năm 2018. Trên cơ sở những thành quả đạt được của công tác thu năm 2019, nhiệm vụ thu thuế, phí, lệ phí và thu biện pháp tài chính năm 2020 được tỉnh giao và HĐND huyện giao tăng cao hơn năm 2019, cụ thể: Thu thuế, phí: 48.500 triệu đồng, Biện pháp tài chính: 28.800 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong năm qua của ngành thuế và Ban Chỉ đạo. Lắng nghe Chi cục Thuế báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết UNTT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời chỉ đạo Chi cục Thuế, các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai ngay nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán HĐND huyện giao. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung vào các biện pháp chuyên môn theo lĩnh vực, ngành mình phụ trách để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tham mưu kịp thời cho UBND huyện và Ban Chỉ đạo các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thu NSNN năm 2020. Tập trung khai thác các nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng.

T/h: Xuân Huy (Văn phòng HĐND và UBND huyện)