Thường trực HĐND huyện Krông Ana họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018

Cập nhật lúc: 14:44 04/12/2018

Ngày 03/12/2018, Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chứ​​c phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 để đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai chương trình công tác tháng 12 năm 2018 và tiến hành các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ Bảy HĐND huyện khóa IX dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19/12/2018. Phiên họp do đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - chủ trì. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Thường trực và các Ban HĐND huyện; góp ý xây dựng chương trình kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IX, các nội dung soạn thảo, thẩm tra văn bản dự kiến trình tại kỳ họp. Trong tháng 11/2018, Thường trực HĐND huyện đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, thường xuyên đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện đã ban hành; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, các văn bản phục vụ kỳ họp của HĐND huyện, trong đó, triển khai các bước thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu; tổ chức khảo sát, thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đôn đốc, nâng cao chất lượng báo cáo của cơ quan trình; thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2018.

Kết luận phiên họp, đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng thời nhấn mạnh: kỳ họp lần thứ Bảy HĐND huyện khóa IX sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ của huyện, lấy phiếu tín nhiệm và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế  xã hội, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…. Chính vì vậy, đồng chí yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ban HĐND huyện,các phòng, ban, ngành liên quan cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, tham mưu trình kỳ họp của HĐND huyện; việc gửi các tài liệu, đề án, báo cáo và dự thảo nghị quyết phải đảm bảo thời gian luật định. Đồng chí cũng yêu cầu các báo cáo, văn bản đọc tại kỳ họp là báo cáo tóm tắt; báo cáo đầy đủ gửi trước cho đại biểu nghiên cứu, thời gian còn lại dành cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)