Thường trực HĐND huyện giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị tại thị trấn Buôn Trấp.

Cập nhật lúc: 12:07 11/09/2018

Ngày 04/9/2018, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện do đồng chí Lê Thị Thu Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị tại thị trấn Buôn Trấp từ năm 2015 đến nay. Đoàn làm việc với UBND thị trấn Buôn Trấp về tình hình quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn.

Thị trấn Buôn Trấp là trung tâm hành chính, là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Krông Ana với diện tích tự nhiên 3.045 ha, gồm 5.677 hộ với 25.532 khẩu; được chia thành 15 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 03 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, đến nay thị trấn đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi, góp phần nâng cao mức sống người dân trên địa bàn… Năm 2014, thị trấn Buôn Trấp được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV. 

Trong những năm qua, công tác tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Nguồn lực đầu thường xuyên được quan tâm, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, cây xanh, cảnh quan đô thị, chiếu sáng công cộng. Các đồ án quy hoạch cơ bản đảm bảo tiến độ và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2015 đến tháng 6/2018, đã cấp 398 giấp phép xây dựng, 33 trường hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 2,3ha; 21 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Theo UBND thị trấn Buôn Trấp, những sai phạm trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng do ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn thấp; công tác phối kết hợp giữa các cấp, ngành chưa được thường xuyên, hiệu quả. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sử dụng lòng lề đường tập kết vật liệu xây dựng, phơi nông sản diễn ra phổ biến. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý hành lang an toàn giao thông còn nhiều bất cập, cán bộ quản lý quy hoạch còn thiếu, chưa đáp ứng được chuyên môn nghiệp vụ.

Kết luận giám sát, đồng chí Lê Thị Thu Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá: Thị trấn Buôn Trấp thực hiện khá tốt công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, có tính chủ động cao trong triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật đến từng người dân; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý mốc giới; công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền cần được thực hiện cương quyết hơn.

 

 

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)