Tạm ngừng hoạt động thu gom sét trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 10:52 29/04/2017

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở thu gom sét chưa đảm bảo đúng theo phương án cải tạo đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tạm thời ngừng việc thu gom sét trên địa bàn huyện.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì tổ chức phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Ea Bông, Bình Hòa, thị trấn Buôn Trấp và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động thu gom sét làm nguyên liệu sản xuất gạch trên địa bàn....

Xem chi tiết tại đây