phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2018

Cập nhật lúc: 08:55 03/10/2018

Ngày 02/10/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Duy Chiên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể, các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh cuộc họp

Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo tại cuộc họp

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả nhất định: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 2.727.196 triệu đồng, đạt 72,14% KH, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2017; tổng sản lượng lương thực cây có hạt 91.249,5 tấn, đạt 100,23% KH cả năm, tăng 5,57% so với cùng kỳ năm 2017; tổ chức đăng ký, kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, cá nhân 147,37 ha, đạt 98,25% KH; thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 106,34% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, trong đó: thu thuế và phí đạt 87,97% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, thu biện pháp tài chính đạt 158,40% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao (trong đó: thu tiền sử dụng đất đạt 146,61% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao); nhiều hoạt động văn hóa, lễ, hội diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin, tuyên truyền được quan tâm; các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn hạn chế; tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư; tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm; công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt; an ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp; quản lý Nhà nước về tôn giáo tại một số địa bàn còn hạn chế.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; đồng thời, chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, nhất là trong những địa bàn trọng điểm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyền đã đề ra.

Đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; rà soát tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; tập trung thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện./.

T/h: Thu Hà (VP HĐND và UBND huyện)