Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2019

Cập nhật lúc: 08:33 01/08/2019

Chiều ngày 31/7/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, các phòng, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, UBND huyện tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháng 7 năm 2019. Nhìn chung, các nhiệm vụ đều được triển khai thực hiện tốt, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra như: diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt 99,87% KH; kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 64% KH cả năm; sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, hoạt động thương mại, dịch vụ giữ mức phát triển ổn định; thu thuế và phí đạt 78,18% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giáo dục, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đang có diễn biến hết sức phức tạp; dịch bệnh sốt xuất huyết đang trong các tháng cao điểm cần tập trung chỉ đạo; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trồng rừng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

 

Đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy đã nêu một số tồn tại, hạn chế của các phòng, ban, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như: Công tác trồng rừng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyên truyền, tiếp công dân… Bên cạnh đó, yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, bên cạnh các nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019 đã nêu trong báo cáo và chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc,  trong đó: chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh sốt xuất huyết, xây dựng nông thôn mới, thu biện pháp tài chính, thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019.

Cũng trong phiên họp này, UBND huyện tổ chức chia tay một số đồng chí thành viên UBND huyện chuyển công tác. Phát biểu chia tay, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đối với UBND huyện trong thời gian qua, đồng thời cũng mong muốn các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, lãnh đạo UBND huyện đã tặng hoa chia tay, chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

 Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa cho các đồng chí thành viên UBND huyện chuyển công tác

T/h: Thu Hà (Văn phòng HĐND và UBND huyện)