Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2019

Cập nhật lúc: 09:57 04/07/2019

Sáng ngày 03/7/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; tham dự phiên họp có bà Lê Thị Thu Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Năng Lưu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và công chức chuyên môn của các xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, ngành và toàn thể nhân dân, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 tăng 9,40% so với cùng kỳ năm 2018; vụ Đông Xuân 2018 - 2019 đã thu hoạch xong với tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 108,49% KH, tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2018; vụ Hè Thu cơ bản đã gieo trồng xong, đạt 97,17% KH ;  công tác kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, cá nhân đạt 60,55% KH cả năm; công tác thu thuế và phí đạt 70,18% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 26,68% so với cùng kỳ năm 2018; công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin, tuyên truyền được quan tâm; các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện khá tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động vui xuân, đón Tết và lễ hội của nhân dân diễn ra an toàn, lành mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra và lan rộng trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 còn chậm; công tác trồng rừng chậm triển khai; thu biện pháp tài chính chưa đạt so với kế hoạch (đạt 20,37%); công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ, việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn diễn ra; thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch; công tác rà soát, triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg còn chậm; an ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia ý kiến trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. Kết luận phiên họp, bên cạnh các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 đã nêu trong Báo cáo, ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho UBND huyện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Hè Thu; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa lũ; triển khai ngay công tác trồng rừng theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu ngân sách, đặc biệt là thu biện pháp tài chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư XDCB; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông, cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

 ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

T/h: Thu Hà (Văn phòng HĐND và UBND