Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2018

Cập nhật lúc: 14:30 30/11/2018

Ngày 30/11/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2018; thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019  và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự có đồng chí Y Tam Êban, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện TT Ủy ban MTTQVN huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh toàn cảnh phiên họp

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và cả năm 2018, trong 20 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, huyện có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 04 chỉ tiêu có một phần đạt và một phần không đạt kế hoạch. Trong các chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, nổi bật là các chỉ tiêu: tăng trưởng giá trị sản xuất giữ vững ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực Nông - lâm nghiệp (từ 51,19% năm 2017 xuống còn 48,78% năm 2018), tăng dần tỷ trọng khu vưc Công nghiệp - xây dựng (từ 25,45% năm 2017 lên 26,62% năm 2018) và Thương mại - dịch vụ (từ 23,36% năm 2017 lên 24,6% năm 2018). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. Công tác giảm nghèo đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ; đạo tào nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018.

Đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận cuộc họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung cho công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; hoàn thành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 đảm bảo thời gian; tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp năm 2018 và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2018-2019; rà soát, kiểm tra hệ thống hồ đập giữ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoàn chỉnh Kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó tập trung cho xã chuẩn bị về đích (xã Băng ADrênh năm 2019 và xã Dray Sáp năm 2020); xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất sét trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý về môi trường và xử lý rác thải; rà soát, giao biên chế sự nghiệp GD&ĐT tạo năm 2018 và xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; tăng cường tuần tra nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trât tự, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

T/h: Thu Hà (Văn phòng HĐND và UBND huyện)