Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2018

Cập nhật lúc: 10:08 05/11/2018

Ngày 02/11/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự phiên họp có đồng chí Bùi Gia Dinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu như: thu ngân sách, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn… đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn hạn chế; tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng, an ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp; quản lý Nhà nước về tôn giáo tại một số địa bàn còn hạn chế.

Đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và lãnh đạo, công chức, viên chức; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như:

1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019.

2. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp năm 2018, kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019.

3. Văn phòng Nông thôn mới huyện tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó tập trung cho xã chuẩn bị về đích (xã Băng ADrênh năm 2019 và xã Dray Sáp năm 2020).

4. Kiểm tra, cắm biển báo quy định tải trọng, quy định tốc độ trên mặt đê bao và đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho các hộ dân tại thị trấn Buôn Trấp. Triển khai Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu dân cư Đông Nam mở rộng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho việc bán đấu giá quyền sử dụng năm 2019.

5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường. Tích cực giải quyết tốt các đơn thư khiếu kiện liên quan đến đất đai, không để kéo dài, vượt cấp.

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, nhất là các điểm chơi game online trên địa bàn huyện.

7. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; kiềm chế tai nạn giao thông./.

T/h: Thu Hà (Văn phòng HĐND và UBND huyện)