Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Cập nhật lúc: 08:24 14/04/2020

Cùng chung tay đẩy lùi dịch covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Ana đã triển khai, thực hiện sát với nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHCSXH tỉnh về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19. Theo đó, đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn phân kỳ hoặc đến hạn cuối, trên cơ sở đề nghị của khách hàng, NHCSXH huyện xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có đủ điều kiện xử lý nợ rủi ro cũng sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định. NHCSXH huyện sẽ thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19. Các trường hợp khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ đến hạn, nhưng chưa có cơ chế xử lý, hỗ trợ, NHCSXH  huyện sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong thời gian qua,  NHCSXH huyện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác nắm bắt diễn biến dịch bệnh Covid-19 từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Tính đến thời điểm hiện nay, NHCSXH huyện đã gia hạn nợ cho 114 hộ vay vốn của 5 xã, thị trấn (Buôn Trấp, Ea Bông, Ea Na, Bình Hòa, Dray Sáp) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến kỳ hạn với tổng số tiên 1 tỷ 930 triệu đồng.

Việc triển khai các giải pháp nêu trên của NHCSXH sẽ giúp những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch không lo bị chuyển sang nhóm nợ quá hạn, nợ xấu và vẫn có cơ hội được bổ sung nguồn vốn nếu có nhu cầu vay thêm theo hạn mức vay tối đa để khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng thời không để tình trạng lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách xảy ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

T/h: H Jim H' mok ( Đài TT-TH huyện)