Huyện Krông Ana tổng kết công tác Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản năm 2016

Cập nhật lúc: 02:12 29/12/2016

Ngày 27/12/2016, UBND huyện Krông Ana tổ chức tổng kết “Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản năm 2016”. Về dự có đại diện Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo huyện và đại diện Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ông Y Hương Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo “Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản năm 2016” huyện đã khai mạc Hội nghị.

Cuộc tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản được thực hiện định kỳ 5 năm một lần trong phạm vi cả nước. Nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá thực trạng, phân tích sự biến đổi, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển các khu vực nông nghiệp nông thôn. Góp phần cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Làm cơ sở dữ liệu để so sánh với các chỉ tiêu quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Theo kế hoạch, ngày 01/07/2016 cuộc tổng điều tra trên phạm vi toàn huyện đã được tiến hành. Đến ngày 14/09/2016 Ban chỉ đạo huyện đã thống nhất và bàn giao kết quả cho Ban chỉ đạo của tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Ông Y Hương Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện và lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác “Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản năm 2016” trên địa bàn huyện. Điển hình là các đơn vị thị trấn Buôn Trấp, xã Quảng Điền, xã Dray Sap. Đài truyền thanh-Truyền hình Krông Ana được Cục Thống kê tỉnh tuyên dương trong công tác tuyên truyền.

Ông Y Hương Niê – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác điều tra

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã trao giấy khen của UBND huyện cho 01 tập thể và 03 cá nhân. Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho 02 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản năm 2016” trên địa bàn huyện.

 

Ngọc Thạch (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện)