Họp triển khai nộng dung kế hoạch kiểm tra, xử lý tình hình khai thác, vận chuyển đất sét và thống nhất phương án quản lý hiệu quả hoạt động khai thác, vận chuyển đất sét trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 17:10 10/05/2019

Sáng ngày 08/5/2019, UBND huyện tổ chức Họp triển khai nội dung Kế hoạch kiểm tra, xử lý tình hình khai thác, vận chuyển đất sét và thống nhất phương án quản lý hiệu quả hoạt động khai thác, vận chuyển đất sét trên địa bàn huyện. Cuộc họp do ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động, khai thác, vận chuyển đất sét năm 2019 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã đánh giá tình hình khai thác, vận chuyển đất sét; đề xuất phương án khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác đất sét trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai, thực hiện chấm dứt hoạt động và khai thác đất sét (theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 38-KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện); Tại cuộc họp, đã thông qua Dự thảo Kế hoạch kiểm tra xử, lý tình hình khai thác, vận chuyển đất sét trên địa bàn huyện với các nội dung như: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các đơn vị khai thác, vận chuyển đất sét; kiểm tra hồ sơ pháp lý thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cá nhân, tổ chức; kiểm tra tình hình sử dụng đất của các đơn vị được cấp phép; tình hình nộp thuế của các tổ chức, cá nhân…

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng lộ trình chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch; có kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp đối với lao động đang làm việc tại các lò gạch sau khi thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động; đề xuất cơ chế, chính sách cần thiết, phù hợp với pháp luật và thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất gạch thực hiện việc chuyển đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, tổ chức về quy định của pháp luật về Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 38-KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện; các quy định về đất đai, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về đất đai, môi trường hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền.

Thực hiện: Văn Luân - VP HĐND và UBND huyện