Họp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và hương hướng nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật lúc: 16:50 12/01/2019

Ngày 11/01/2019, UBND huyện tổ chức Họp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và hương hướng nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì cuộc họp do ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo Chi cục thuế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức Địa chính - Xây dựng.

Description: IMG_3181.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường và sự phối hợp của các phòng, ban của huyện; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường, thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra (năm 2018, cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho 683 hộ, diện tích 167,74ha/150ha đạt 111,83% KH năm. Nâng tổng số diện tích cấp QSDĐ trên địa bàn huyện lên 29.393,04ha/30.377,99ha đạt 96,76% KH năm); các khoản thu từ đất đảm bảo đúng quy định, góp phần trong công tác thu ngân sách hàng năm; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai có nhiều cố gắng, đã giải quyết dứt điểm một số vụ, việc phức tạp, kéo dài.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương có liên quan tăng cường trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sét; siết chặt quản lý trong hoạt động khai thác cát, sét; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật Bảo vệ môi trường, vận động các thành phần kinh tế và toàn dân thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh. Vận động và đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường vào hương ước, quy ước để thực hiện ổn định môi trường bền vững cho xây dựng phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tỷ lệ che phủ rừng thời điểm hiện tại đạt 11,3% đạt chỉ tiêu Nghị quyết, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt: 98%, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch ở đô thị đạt: 26,03%, tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt: 85,3%.

Description: IMG_3185.JPG

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện - kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; làm tốt công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản; đối với các đơn vị khai thác cát phải lắp trạm cân, camme tại khu vực tập kết cát theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện đúng cam kết khai thác đã ký kết với Sở Tài nguyên và môi trường đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoàn thành các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, phối hợp tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích… Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết triệt để các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để xảy ra tình trạng kiến nghị, phản ánh nhiều lần hoặc vượt cấp./.

T/h: Văn Luân ( VP HDDND và UBND huyện)