Hội nghị tổng kết thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và giao dự toán ngân sách năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật lúc: 16:40 05/01/2019

Ngày 04/01/2019, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và giao dự toán ngân sách năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Tam Êban, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính và Kế hoạch; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Trung Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã trình bày Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai thực hiện dự toán Nhà nước năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Dương Hường, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch thừa ủy quyền Chủ tịch thông qua Quyết định của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và Văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Võ Trung Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo Báo cáo

Đồng chí Nguyễn Dương Hường, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch trình bày một số văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách của UBND huyện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ Báo cáo dự thảo cần bổ sung thêm các nội dung như: Thu trong sự nghiệp giáo dục, trình bày chi tiết hơn về chi ngân sách trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời, đồng chí đề nghị các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện dự toán thể hiện trong báo cáo, thẳng thắn trao đổi về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự toán. Tham gia trình bày, thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề tại đơn vị.

Đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thành viên tham dự Hội nghị tham gia phát biểu ý kiến

Cũng tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến, trao đổi, thảo luận về những vấn đề như: chi thường xuyên; cơ sở vật chất; số biên chế; xây dựng trường, chi bộ đạt chuẩn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ  tịch UBND huyện nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ 03 trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, để thực hiện dự toán ngân sách được giao tốt hơn, các đơn vị cần lưu ý: thực hiện ổn định nhiệm vụ chi, chỉ chi bổ sung chế độ, chính sách mới ban hành. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện thực hiện phân bổ ngân sách theo dự toán tỉnh giao, hiện nay, UBND huyện đã giao chỉ tiêu biên chế cho các trường học, dự toán bố trí đã phù hợp với biên chế theo quy định; Sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các sai phạm về chính sách, chế độ; Thực hiện công khai từ khâu lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách; UBND huyện đã thực hiện khoán chi cho các đơn vị, qua đó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bất cập; Các đơn vị thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ các tài sản đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành; Phòng Tài Chính - Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho kế toán các đơn vị đồng thời tổ chức các buổi giao ban công tác Tài chính giữa phòng, phòng Giáo dục và Đào tạo và Kế toán các đơn vị nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công việc tốt hơn./.                                                                                                                                                     

T/h: Mi Ni (Văn phòng HĐND và UBND huyện)